SoundWeave

I en specialbyggd upprättstående vävstol har vi i ett första experiment lett in högtalare, mikrofoner, strängar och fiberoptik i varpen. Varpen är i denna konstruktion de lodräta trådarna och de sätts på plats först. De horisontella trådarna som vävs in i varpen kallas för inslag.

När strömmen till en förstärkare och högtalare slås på uppstår ett litet svagt brum och brusljud, ett elektroniskt "egenljud". Detta ljud får strängarna att vibrera, att svänga, och svängningen registreras omedelbart av mikrofonerna som omvandlar rörelsen till en signal, en ton. Tonen leds i sin tur till en förstärkare för att sedan åter skickas ut till högtalarna. På detta sätt kommer volymen kontinuerligt att stegras tills en maximal svängning/volym uppstår. Detta fenomen kallas återkoppling eller rundgång. På engelska heter det "feedback" och har använts flitigt av rockgitarrister från 70-talet och framåt. Jimi Hendrix live-musik är ett tidigt och välkänt exempel på hur rundgång kan låta och användas.

Genom att vi använder oss av rundgång kan väven bli självspelande. Varje sträng innehåller ett spektrum av olika toner som kallas för övertoner, partialer eller naturtoner. Vi får fram dessa övertoner genom att vi använder oss av olika fasförskjutningar. När plus och minus i signalen sakta byter plats kommer olika övertoner att framträda.

De toner som uppstår kan påverka arbetet med väven. Vad händer när man känner och ser vibrationer i väven samtidigt som man väver? Förändras bildseendet när man har ett reellt ljud att förhålla sig till? Den som väver kan också i sin tur påverka tonerna genom att lägga inslaget mot varptrådarna på olika sätt. Detta betyder att vi kan väva en bild samtidigt som vi komponerar med toner. Vi vill utforska möjligheten att bygga bild och musik som är ömsesidigt beroende av varandra. En viktig frågeställning i processen blir - Vad styr vad då ljud blir bild och bild blir ljud.

I närbilderna på högtalarna kan vi se exempel på hur en ton kan se ut. Det blir öppningar, blommor, ett oändligt antal tredimensionella mönster som vibrerar.

 

 
 

Projektet SoundWeave är ett pågående samarbete mellan textilkonstnären Maria Johansson och tonsättaren Lars Carlsson som båda är verksamma i Göteborg. Projektet stöds av Göteborgs Kommun och visades i sin första version på Röhsska Museet 1-4 okt 2009 - mer info se LISTEN TO THE WORLD. En fortsättning och vidareutveckling av SoundWeave stöds av Konstnärsnämnden.

 

Medlemmar ur det legendariska Action Beat från New York spelar på och fascineras av SoundWeave på Rhösska Muséet i Göteborg.

 

 


© [Copyright] Lars Carlsson 2010
All rights reserved

home: larscarlsson.com